Záhradníctvo
2. januára 2018
Podchod Budatín
1. augusta 2017
ŽILINA - VLČINCE

Podchod

„Pretvárame nepekné verejné priestory na nádherné, radosťou a energiou sršiace miesta. Takým budú aj podchody, ktoré chceme postupne skrášľovať. Pozrite si, ako podchod vyzeral…a ako sa mení. Podarilo sa mi získať finančnú podporu pre prácu mladého charizmatického umelca, ktorý práve teraz zanecháva dominantnú pečať na našom sídlisku. Ľudia sa zastavujú, radujú, chvália, ale sú aj plní obáv, aby nádherné maľby niekto iný nepočarbal. Denis hovorí, že sa mu to nestáva. Podľa mňa, grafiťáci na neho hľadia s veľkým rešpektom, veď inak sa to ani nedá. Pozrite sa na jeho prácu, a to ešte nie je úplne dokončená…“

Iveta Martinková, poslankyňa mestskej časti Žilina – Vlčince

… podchod vlčince budeme dotvárať aj naďalej v spolupráci s mestskou časťou, v pláne je dokončiť aj druhú stenu, ktorá je poškodená …