Nástenná maľba v podchode, Praha
29. októbra 2019
Panelový dom, Žilina
5. júla 2019

Eko kampaň

piliere pod nadjazdom, Žilina

O projekte

Projekt začal iniciatívou aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajné naše životné prostredie a chcú sa podieľať na jeho zveľaďovaní. Priestor pod žilinskou estakádou bol dlhé roky znečistený a zanedbaný. Postupne ako sa k projektu pripájali ďalší ľudia, vznikla na tomto území nazývaným Frambor silná komunita. Mňa prizvali do projektu na zveľadenie radu betónových nosníkov cesty. Postupne pribúdali ďalšie maľby až sa napokon z toho stala menšia galéria. Týmto sa práca nekončí, naďalej pokračujeme.
Brezy_maľba_artwall_Žilina

Maľba zobrazujúca brezy

Miesto pod estakádou si pýtalo optimistickejšie farby ako pôvodný vzhľad betónu. Motív ladí k okolitým stromom, predovšetkým brezám. Ich čierno biele kmene boli skvelou inšpiráciu pre vytvorenie aleje, kde sa stromy zužujú a tým zasväcujú diváka do trojrozmerného priestoru. Aby som nereprodukoval vzhľad stromov ako z fotografie a urobil dielo modernejšie, zvolil som voľnejšiu techniku pri korune a to spontánnymi ťahmi valčekov a štetcov. Výška maľby dosahuje 7 metrov od zeme.
 
Zem_street art_artwall

Zemeguľa v kvapke

Maľba zobrazuje majestátnu kvapku vody, v ktorej je zemeguľa so záberom na Európu. Cieľom tejto maľby je poukázať na čistotu vody, keďže voda v prameni je pitná a zároveň zamyslieť sa a prehodnotiť aké prírodné bohatstvo takéto pramene predstavujú. Táto maľba je vytvorená za pomoci valčekov, sprejov a realizácia trvala dohromady okolo 23 hodín.
detail1
 
Artwall_strom_web

Majestátne 10 metrové stromy

Maľba nadväzuje na živé stromy napravo, ako voľné pokračovanie stromov a vegetácie. Úlohou bolo vymyslieť ako zmeniť sivý a popísaný betón tak, aby lepšie splýval s okolím. Zároveň však štýl maľby nepripomína fototapetu, ale ukazuje svoju unikátnosť a jedinečnosť skrz rukopis a voľné ťahy. Vďaka spontánnym úderom valčeka v korune stromu maľba pôsobí hravo a abstraktne.
Detail_web
 
Peacock_street art

Páv v street art štýle

Veľmi rád pri svojích maľbách tvorím kombináciou štetcov a sprejov. Dodáva to dielu krásne farby a jemné tieňovanie, zároveň však ostáva dôraz na ostré línie a detaily. Perie páva je tvorené spontánne, tak aby vynikli tieto techniky a vďaka tieňovaniu sa tak navodil dojem z hĺbky. Možno ste sa zamysleli z akého dôvodu som ponechal v spodnej časti predošlé graffiti. Ide totižto o nostalgické dielo, ktoré má pre graffiti umelcov vysokú hodnotu aj preto, že sa ako jedno z málo dochovalo od roku 2002. Aj to bolo mojou úlohou - premyslieť ako na to nadviazať.
 
Frambor_artwall

Nápis Frambor

Maľba sa tentokrát opiera viac o silu myšlienky. Na tomto území vyviera historický prameň Frambor. Je tu však viacero tokov, ktoré sú ukryté v podzemí. V tom tkvie môj koncept: potoky a rieky tvoria nápis Frambor, ktorý sa nachádza pod ikonickým tvarom ciest. Zároveň však tieto potoky symbolizujú "tepny zeme" v ktorých písmeno O zohráva úlohu srdca. Pozadie tvorí abstraktné prskanie farby, čo zachycuje mestské okolie v pohybe.
 

O projekte

Projekt začal iniciatívou aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajné naše životné prostredie a chcú sa podieľať na jeho zveľaďovaní. Priestor pod žilinskou estakádou bol dlhé roky znečistený a zanedbaný. Postupne ako sa k projektu pripájali ďalší ľudia, vznikla na tomto území nazývaným Frambor silná komunita. Mňa prizvali do projektu na zveľadenie radu betónových nosníkov cesty. Postupne pribúdali ďalšie maľby až sa napokon z toho stala menšia galéria. Týmto sa práca nekončí, naďalej pokračujeme.
Brezy_maľba_artwall_Žilina

Maľba zobrazujúca brezy

Miesto pod estakádou si pýtalo optimistickejšie farby ako pôvodný vzhľad betónu. Motív ladí k okolitým stromom, predovšetkým brezám. Ich čierno biele kmene boli skvelou inšpiráciu pre vytvorenie aleje, kde sa stromy zužujú a tým zasväcujú diváka do trojrozmerného priestoru. Aby som nereprodukoval vzhľad stromov ako z fotografie a urobil dielo modernejšie, zvolil som voľnejšiu techniku pri korune a to spontánnymi ťahmi valčekov a štetcov. Výška maľby dosahuje 7 metrov od zeme.
 
Zem_street art_artwall

Zemeguľa v kvapke

Maľba zobrazuje majestátnu kvapku vody, v ktorej je zemeguľa so záberom na Európu. Cieľom tejto maľby je poukázať na čistotu vody, keďže voda v prameni je pitná a zároveň zamyslieť sa a prehodnotiť aké prírodné bohatstvo takéto pramene predstavujú. Táto maľba je vytvorená za pomoci valčekov, sprejov a realizácia trvala dohromady okolo 23 hodín.
detail1
 
Artwall_strom_web

Majestátne 10 metrové stromy

Maľba nadväzuje na živé stromy napravo, ako voľné pokračovanie stromov a vegetácie. Úlohou bolo vymyslieť ako zmeniť sivý a popísaný betón tak, aby lepšie splýval s okolím. Zároveň však štýl maľby nepripomína fototapetu, ale ukazuje svoju unikátnosť a jedinečnosť skrz rukopis a voľné ťahy. Vďaka spontánnym úderom valčeka v korune stromu maľba pôsobí hravo a abstraktne.
Detail_web
 
Peacock_street art

Páv v street art štýle

Veľmi rád pri svojích maľbách tvorím kombináciou štetcov a sprejov. Dodáva to dielu krásne farby a jemné tieňovanie, zároveň však ostáva dôraz na ostré línie a detaily. Perie páva je tvorené spontánne, tak aby vynikli tieto techniky a vďaka tieňovaniu sa tak navodil dojem z hĺbky. Možno ste sa zamysleli z akého dôvodu som ponechal v spodnej časti predošlé graffiti. Ide totižto o nostalgické dielo, ktoré má pre graffiti umelcov vysokú hodnotu aj preto, že sa ako jedno z málo dochovalo od roku 2002. Aj to bolo mojou úlohou - premyslieť ako na to nadviazať.
 
Frambor_artwall

Nápis Frambor

Maľba sa tentokrát opiera viac o silu myšlienky. Na tomto území vyviera historický prameň Frambor. Je tu však viacero tokov, ktoré sú ukryté v podzemí. V tom tkvie môj koncept: potoky a rieky tvoria nápis Frambor, ktorý sa nachádza pod ikonickým tvarom ciest. Zároveň však tieto potoky symbolizujú "tepny zeme" v ktorých písmeno O zohráva úlohu srdca. Pozadie tvorí abstraktné prskanie farby, čo zachycuje mestské okolie v pohybe.