Ročné obdobia v podchode, Praha 2019
29. októbra 2019
Známe budovy Žiliny na fasáde paneláku, Žilina 2019
5. júla 2019

Eko kampaň

piliere pod nadjazdom, Žilina

Pod žilinskou estakádou to pred pár rokmi vyzeralo ako na smetisku. Niekoľko aktivistov za prírodu sa rozhodlo, že to zmení a vráti slávu prírodnému prameňu, ktorý bol zahádzaný odpadom. Postupne sa táto zóna menila až tak, žu je dnes môžeme označiť parkom. Keďže ale veľké betónové piliere vôbec do prírody nezapadali, mojou úlohou ich bolo premeniť na niečo unikátne s prírodnou tématikou.
Brezy_maľba_artwall_Žilina

Prvá maľba brezový háj

Nadšenci pre ekológiu vyčistili a upratali všetko naokolo, ale betónový stĺp bol ako tŕň na oko. Preto sme zvolili maľbu, ktorá bude evokovať zeleň poblízku. Dielo sme nazvali brezový háj, kde má diváka za pomoci perspektívy vtiahnúť do deja.
 
Artwall_ eko_titulna2
detail1
 
 
 

Mestské včely

Dielo som zámerne poňal hravou a štylizovanou formou, kde sa známe budovy z mesta Žilina menia na medové domčeky a tvoria tak zaujímavé javisko pre diváka.
 
Artwall_strom_web

Majestátne 10 metrové stromy

Maľba nadväzuje na živé stromy napravo, ako voľné pokračovanie stromov a vegetácie. Úlohou bolo zmeniť sivý a popísaný betón tak, aby lepšie splýval s okolím. Zároveň však štýl maľby nepripomína fototapetu, ale ukazuje svoju unikátnosť a jedinečnosť skrz rukopis. Vďaka spontánnym úderom valčeka v korune stromu maľba pôsobí hravo a abstraktne.
Detail_web
 
Peacock_street art

Páv v street art štýle

Veľmi rád pri svojích maľbách tvorím kombináciou štetcov a sprejov. Dodáva to dielu krásne farby a jemné tieňovanie, zároveň však ostáva dôraz na ostré línie a detaily. Perie páva je tvorené spontánne, tak aby vynikli tieto techniky a vďaka tieňovaniu sa tak navodil dojem z hĺbky. Možno ste sa zamysleli z akého dôvodu som ponechal v spodnej časti predošlé graffiti. Ide totižto o nostalgické dielo, ktoré má pre graffiti umelcov vysokú hodnotu aj preto, že sa ako jedno z málo dochovalo od roku 2002. Aj to bolo mojou úlohou - premyslieť ako na to nadviazať.
 
Frambor_artwall

Nápis Frambor

Na tomto území vyviera historický prameň. Je tu však viacero tokov, ktoré sú ukryté v podzemí. V tom tkvie môj koncept: potoky a rieky tvoria nápis Frambor, ktorý sa nachádza pod nadjazdom. Zároveň však tieto potoky symbolizujú "tepny zeme" v ktorých písmeno O zohráva úlohu srdca. Pozadie tvorí abstraktné prskanie farby, čo zachycuje mestské okolie v pohybe.
 

O projekte

Priestor pod žilinskou estakádou bol dlhé roky znečistený a zanedbaný. Vďaka dobrovoľníkom sa tento priestor premenil na oddychovú zónu. Mojou úlohou bolo zveľadiť rad betónových nosníkov cesty. Postupne pribúdali ďalšie maľby s ekologickou tématikou až napokon z toho vznikla menšia street - artova galéria.
Brezy_maľba_artwall_Žilina

Maľba zobrazujúca brezy

Miesto pod estakádou si pýtalo optimistickejšie farby ako pôvodný vzhľad betónu. Motív ladí k okolitým stromom, predovšetkým brezám. Ich čierno biele kmene boli skvelou inšpiráciu pre vytvorenie aleje, kde sa stromy zužujú a tým zasväcujú diváka do trojrozmerného priestoru. Aby som nereprodukoval vzhľad stromov ako z fotografie a urobil dielo modernejšie, zvolil som voľnejšiu techniku pri korune a to spontánnymi ťahmi valčekov a štetcov. Výška maľby dosahuje 7 metrov od zeme.
 
Zem_street art_artwall

Zemeguľa v kvapke

Maľba zobrazuje majestátnu kvapku vody, v ktorej je zemeguľa so záberom na Európu. Cieľom tejto maľby je poukázať na čistotu vody, keďže voda v prameni je pitná a zároveň zamyslieť sa a prehodnotiť aké prírodné bohatstvo takéto pramene predstavujú. Táto maľba je vytvorená za pomoci valčekov, sprejov a realizácia trvala dohromady okolo 23 hodín.
detail1
 

Mestské včely

Dielo som zámerne poňal hravou a štylizovanou formou, kde sa známe budovy z mesta Žilina menia na medové domčeky a tvoria tak zaujímavé javisko pre diváka.
 
Artwall_strom_web

Majestátne 10 metrové stromy

Maľba nadväzuje na živé stromy napravo, ako voľné pokračovanie stromov a vegetácie. Úlohou bolo vymyslieť ako zmeniť sivý a popísaný betón tak, aby lepšie splýval s okolím. Zároveň však štýl maľby nepripomína fototapetu, ale ukazuje svoju unikátnosť a jedinečnosť skrz rukopis a voľné ťahy. Vďaka spontánnym úderom valčeka v korune stromu maľba pôsobí hravo a abstraktne.
Detail_web
 
Peacock_street art

Páv v street art štýle

Veľmi rád pri svojích maľbách tvorím kombináciou štetcov a sprejov. Dodáva to dielu krásne farby a jemné tieňovanie, zároveň však ostáva dôraz na ostré línie a detaily. Perie páva je tvorené spontánne, tak aby vynikli tieto techniky a vďaka tieňovaniu sa tak navodil dojem z hĺbky. Možno ste sa zamysleli z akého dôvodu som ponechal v spodnej časti predošlé graffiti. Ide totižto o nostalgické dielo, ktoré má pre graffiti umelcov vysokú hodnotu aj preto, že sa ako jedno z málo dochovalo od roku 2002. Aj to bolo mojou úlohou - premyslieť ako na to nadviazať.
 
Frambor_artwall

Nápis Frambor

Maľba sa tentokrát opiera viac o silu myšlienky. Na tomto území vyviera historický prameň Frambor. Je tu však viacero tokov, ktoré sú ukryté v podzemí. V tom tkvie môj koncept: potoky a rieky tvoria nápis Frambor, ktorý sa nachádza pod ikonickým tvarom ciest. Zároveň však tieto potoky symbolizujú "tepny zeme" v ktorých písmeno O zohráva úlohu srdca. Pozadie tvorí abstraktné prskanie farby, čo zachycuje mestské okolie v pohybe.