Maľby s ekologickou témou

Žilina – Frambor 2019 – 2020

Mestské včely

Dielo poukazuje na ekologický problém, ktorý sa týka nás všetkých. Čoraz menšia populácia včelstva je vážnou ekologickou hrozbou. V maľbe zobrazujem známe Žilinské budovy a premieňam ich na včelí a medový svet. Tým poukazujem na nový fenomén - chov včelstva v mestách.
mestké včely for web
Artwall_detail_web
Načrt_artwall_web
 

Voda je zem

Myšlienka diela je zakorenená v podstate Frambora. Hneď vedľa steny vyviera prameň pitnej vody. Maľba na to poukazuje a zároveň nabáda k zamysleniu aké veľké bohatstvo predstavujú tieto prírodné zdroje.
Artwall_ eko_titulna2
detail1
 

Páv v street art štýle

V tejto oblasti, kde dnes prechádza cesta, sa ešte pred 60 rokmi chovali pávy a iné zvieratá. Z toho vznikla myšlienka jedného z nich zachytiť.  V spodnej časti som zachoval graffiti, ktoré sa v rámci žilinskej graffiti subkultúry dá považovať ako nostalgické dielo, ktoré sa ako jedno z mála dochovalo z roku 2002.  Mojou úlohou bolo premyslieť ako na to nadviazať.
Peacock_street art
 

Nápis Frambor

Popod Frambor je viacero tokov a prameňov ukrytých v podzemí. V tom spočíva koncept môjho diela: potoky a rieky tvoria nápis Frambor, ktorý sa nachádza pod nadjazdom. Zároveň však tieto potoky symbolizujú tepny, v ktorých písmeno O zohráva úlohu srdca. Pozadie tvorí abstraktné prskanie farby, čím som chcel znázorniť rušný mestský život.
Frambor_artwall