Podchod, Praha 2019
29. októbra 2019
Cukráreň, Teplička nad Váhom 2019
23. mája 2019

Eko kampaň

piliere pod nadjazdom, Žilina

Mestské včely

Dielo poukazuje na ekologický problém, ktorý sa týka nás všetkých. Čoraz menšia populácia včelstva je vážnou ekologickou hrozbou. V maľbe zobrazujem známe Žilinské budovy a premieňam ich na včelí a medový svet. Tým poukazujem na nový fenomén - chov včelstva v mestách.
Maľby s ekologickou témou, Žilina 2019 – 2020
Maľby s ekologickou témou, Žilina 2019 – 2020
Načrt_artwall_web
 

Voda je dar

Myšlienka diela je zakorenená v podstate celého Frambora. Hneď vedľa nosníka vyviera pitná voda. Maľba poukazuje na čistotu vody a zároveň nabáda k zamysleniu aké veľké bohatstvo predstavujú tieto prírodné zdroje.
Artwall_ eko_titulna2
detail1
 

Páv v street art štýle

Perie páva je tvorené spontánne, tak aby vynikla technika maľby a vďaka tieňovaniu som navodil dojem hĺbky. Možno ti napadloi z akého dôvodu som ponechal v spodnej časti predošlé graffiti. Ide totižto o nostalgické dielo, ktoré má pre graffiti umelcov vysokú hodnotu aj preto, že sa ako jedno z málo dochovalo od roku 2002. Aj to bolo mojou úlohou - premyslieť ako na to nadviazať.
Peacock_street art
 

Nápis Frambor

Poblízku vyviera prameň Frambor, podľa ktorého toto miesto je aj pomenované. Je tu však aj viacero tokov a prameňov, ktoré sú ukryté v podzemí. V tom spočíva koncept môjho diela: potoky a rieky tvoria nápis Frambor, ktorý sa nachádza pod nadjazdom. Zároveň však tieto potoky symbolizujú tepny, v ktorých písmeno O zohráva úlohu srdca. Pozadie tvorí abstraktné prskanie farby, čím som chcel znázorniť rušný mestský život, aký sa okolo Framboru odohráva.
Frambor_artwall