Mestská polícia, Žilina 2022
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa

Žilina - Bánová 2022

 
 

Zadanie

Víziou riaditeľky bolo premeniť  neestetické garáže pri vstupe do areálu RVPS (Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy). Mojou úlohou bolo vymyslieť návrh, ktorý by si poradil s podlhovastým typom budovy s veľkými oknami a zapadol by do kontextu k RVPS. Ďalším bodom bolo po schválení návrhu ho v celom rozsahu zrealizovať z 3 strán budovy. 
 

Pred realizáciou

Predtým
Artwall_Valašek_04_web
 

O motíve

Každú stranu garáži som venoval inej téme. Hlavnú a najväčšiu stenu pri ceste som využil pre viacero ilustrácií v téme poľnohospodárstva. Veľkou nevýhodou boli masívne okná, tvorené zo sklenených kociek a tiež viacero ďalších členitostí. Do motívu som umiestnil viacero geometrických objektov, ktoré vytvárajú hru s oknami ale aj s ilustráciami. Ďalšia časť sa venuje veterinárstvu a posledná časť pri garážových bránach je akýsi mix oboch.
 
Artwall_Valašek_08_web
Artwall_Valašek_09_web
RVPS_mural_Artwall
Artwall_Valašek_02_web
Artwall_Valašek_10_web
 
 
9056-images

MVDr. Lívia Čičková, riaditeľka RVPS Žilina

„Pretože máme na dvore starú garáž, ktorá potrebovala opraviť, napadlo mi, že namiesto klasickej fasády by sme mohli mať garáž tak trochu „inú“ a tak som sa rozhodla Denisa osloviť.

Sama som nevedela, čo mám očakávať, bola som zvedavá. Veľmi ma prekvapil tým, že len neprišiel a nepovedal, že dobre, niečo namaľujem, ale začal sa pýtať, čo sme, kto sme, čím sa zaoberáme, čo všetko vlastne robíme. Po stručnom vysvetlení prišiel po pár dňoch tak, ako sme sa dohodli s tromi návrhmi, z ktorých sme spoločne so zamestnancami vybrali jeden, hoci rozhodovanie to bolo ťažké, pretože všetky boli nádherné, hoc každý iný. Naša garáž sa zmenila na jedno veľké umelecké dielo, vystihujúce našu prácu. Pozitívne ohlasy sú aj od ľudí, ktorí k nám chodia, a tých nie je málo.
Ak máte nejaký nevyužitý, nepekný priestor, vrelo odporúčam. A že prečo? Jednoducho preto. Urobí Vám to krajší deň. Nakoniec, posúďte sami. Denisovi patrí veľké ďakujem, je to profesionál, veľmi skromný, milý, slušný človek.“