Montessori centrum

Košice 2022

 
 
Rodinné Montessori centrum v Košiciach hľadalo spôsob ako sa zviditeľniť, skrášliť exteriér a zároveň poučiť ľudí o ich poslaní a filozofii pri edukácii detí.
 
Košice_mural_artwall
 

Pred realizáciou maľby

Foto pred
 

Príbeh projektu

 
Cieľom maľby bolo, aby splnila reklamný, estetický a edukačný účel v jednom. Po oboznámení sa s centrom a filozofiou montessori som si uvedomil, že stojím pred neľahkým zadaním. Montessori nemožno popísať len jedným obrázkom. Na pochopenie je potrebné ísť do hĺbky a to následne výstižne podať verejnosti. 
Detail_montessori2_web
 

Viac o Montessori

 
Výchova a skúsenosti v detstve majú vplyv na charakter, vlastnosti, hodnoty a návyky. Montessori je alternatívny spôsob pedagogiky, ktorý je uznávaný po celom svete avšak na Slovensku je ešte v začiatkoch. Vďaka nemu formujú u detí hodnoty a postoje tak aby z nich vyrástli sebavedomí, slobodne uvažujúci a tvoriví dospelí. Učiteľ ponúka rôzne podnety a deti si môžu vybrať činnosť, ktorá ich osloví. Vďaka tomu prispôsobujú rýchlosť učenia sa svojmu tempu a pod dozorom skúsených vychovávateľov a rodičov ide dieťa vlastnou cestou.
 
Detail_montessori začiatok_web
 

Motív

 
Motív v sebe odráža činnosti a atmosféru v centre. Inšpiráciou mi boli hravosť, kreatívne prostredie, množstvo podnetov a učebné pomôcky. Hlavný nápis Montessori dopĺňa množstvo slov či krátkych viet, ktoré popisujú princípy a zásady Montessori pedagogiky. Zámerom bolo dielo poňať hravo a dynamicky, preto používam pestré farby a hru s priestorom. Divák sa cez v maľbu oboznamuje s fungovaním centra. Ďalšou dominantnou je oko, v ktorom je rodič pri hre s dieťaťom. To je podstatná súčasť pedagogiky v centre, kde to nie je len o lektorke ale aj o rodičoch.
 
Cele_montessori3_web
 
malba na zakazku Košice montessori centrum graffiti
 

Hodnotenie zákazníčky

 
„Chceli sme reklamu, ktorá osloví ľudí a nebude to len ďalší baner na stene. Rozhodli sme sa dať budovu nastriekať a vytvoriť viac než len reklamu. Cieľom bolo, aby predstavila hlavné myšlienky montessori pedagogiky, vyvolala chuť dozvedieť sa viac a zároveň vizuálne zaujala aj z väčšej vzdialenosti. Všetky tieto požiadavky sa stretli v návrhu autora a vďaka tomu sa podarilo oživiť našu myšlienku.
Od prvého okamihu sme dostávali len pozitívne reakcie či od samotných detí, rodičov alebo okoloidúcich. Spolupráca s Artwall bola od začiatku profesionálna a my preto môžeme len odporúčať.“
- Zuzana Veselková
 

Ďalšie práce