Regionálna veterinárna a potravinová správa, Žilina 2022
29. septembra 2022
Interpretácia Ľudovíta Fullu, Žilina 2022
4. augusta 2022
 

Mestská polícia Žilina

Mestská polícia, Žilina 2022
 

Začiatky projektu

Vedenie mestskej polície v Žiline ma oslovilo s dosť netradičnou ponukou. Nasprejovať graffiti u nich na stanici. Mojou úlohou bolo vytvoriť jednotný návrh a zrealizovať dielo na stenu v areáli. Dlhý panelový plot pôsobil fádne a po rekonštrukcii budovy bol poslednou časťou k zmodernizovaniu stanice. V areáli sídli tiež i Matica Slovenská a  tento fakt bolo potrebné zahrnúť do koncepcie.
 

Pred realizáciou

IMG_20220420_102533
Mestská polícia, Žilina 2022
 

Proces

Po oboznámení sa s požiadavkou a vytvorení rešerši som narazil na výzvu. V návrhu bolo potrebné zapracovať i Maticu Slovenskú, čo tématicky vôbec nezapadalo k polícii. Po niekoľkých kresbách, ktoré skončili v koši, som hľadal spoločnú vlastnosť. Dospel som k pôvodu - žilinským a slovenským koreňom. Návh okrem vedenia MPŽ musel odobriť aj Útvar hlavného architekta v Žiline. Následne bolo potrebné ošetriť a pripraviť múr fasádnou farbou pre dlhšiu životnosť diela. Po 2. nátere bola stena pripravená na realizáciu.

 

 

Výsledné dielo

Mestská polícia, Žilina 2022
Mestská polícia, Žilina 2022
A7300253
Mestská polícia, Žilina 2022
 

Koncept motívu

Ako súvis medzi políciou a Maticou Slovenskou som zvolil tématiku pôvodu. Usúdil som, že dlhý a dominantný múr si zaslúži motív, ktorý areál len jemne dotvorí, nechá v sebe odkaz na mesto, v ktorom ľudia zo stanice žijú a pracujú. V motíve sú dominantným prvkom korene, ktoré odkazujú na pôvod a zjednocujú kresbu. Ďalší súvis je v erbe, keďže historický erb Žiliny mal vizuálne blízko dnešnému Slovenskému. Práve ten odkazuje na Maticu Slovenskú. Členitosť panelového plotu som využil vo svoj prospech a  upravil kresbu tak, aby ladila a vytvárala hru s priestorovými objektami.
 
Mestská polícia, Žilina 2022
Mestská polícia, Žilina 2022
Mestská polícia, Žilina 2022
 
Mestská polícia, Žilina 2022
Autor všetkých fotografií: Patrik Martinka
 

Výsledok

Maľba oživila areál a jeho vstupnú časť o dielo, ktoré odkazuje na mesto jeho motívmi a  farebnosťou. Vizuálne sa zakryly nedostatky viacerých poškodených častí na panelovom plote. Paradoxne, mestská polícia, ktorá sprejerov naháňa a pokutuje, dostala nový imidž s odkazom, že nie je proti tomuto typu umenia. Práve naopak, pokiaľ je vytvorené na ploche kde sa hodí a má zmysel, tak ho podporuje.